Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 10.4

E-ITN 10.4 je indikátor topných nákladů určený pro poměrové rozdělování nákladů na teplo u centrálně vytápěných domů.

Indikátor E-ITN 10.4 využívá buď jeden (E-ITN 10.41) nebo dva teplotní snímače, kdy snímač teploty místnosti slouží jako startovací (E-ITN 10.42). Při využití startovacího snímače teploty je výrazně omezeno měření v letním období, tzv. "letní náměry".

Odečet údajů, uživatelská kontrola

Odečet naměřených dat probíhá vizuálně z dobře čitelného LC displeje. Každý uživatel si tak může kdykoliv zkontrolovat aktuální hodnotu v probíhajícím zúčtovacím období i archivní hodnotu za minulé zúčtovací období.


  1. aktuální hodnota v probíhajícím zúčtovacím období
  2. archivní hodnota za minulé zúčtovací období kontrolní
  3. alfanumerický kód
  4. první část sériového čísla indikátoru
  5. druhá část sériového čísla indikátoru

Použití

Doporučená oblast instalace je na jednotrubkových horizontálních nebo vertikálních otopných soustavách a dvoutrubkových otopných soustavách s nejnižší střední projektovanou teplotou teplonosné látky větší nebo rovnou 55 °C a nejvyšší střední projektovanou teplotou teplonosné látky menší nebo rovnou 90 °C.

Technické údaje

Metoda indikace E-ITN 10.41: jednosnímačová metoda
E-ITN 10.42: jednosnímačová metoda se startovacím snímačem
Podmínky registrace E-ITN 10.41: teplota snímače otopného tělesa ≥ 28 °C
E-ITN 10.42: teplota snímače otopného tělesa ≥ 20 °C
                   rozdíl teploty okolí a střední teploty otopné vody ≥ 4 °C
 
(podmínky mohou být nastaveny rozdílně pro letní a zimní období)
Celkový vyhodnocovací součinitel jednotková stupnice, K = 1
Kalendářní funkce loňský náměr,
za posledních 24 měsíců: měsíční náměry
Zobrazení údajů pětimístný LC displej + 2 speciální znaky
Odečet údajů vizuálně
Zálohování dat každodenní zálohování naměřených údajů včetně reálného času
Kontrola funkce automatická, z vnějšku aktivovatelná a kontrolovatelná
Rozměry 97 x 36 x 22,5 mm
Napájení lithiová baterie 3,0 V
Materiál ABS + PC / Al -  F22
Krytí IP 42
Shoda s legislativou ČSN EN 834

Rozměrové náčrty


Možné typy základních desek:


Chcete poradit s výběrem nebo potřebujete produkt na míru? Neváhejte nás kontaktovat!