Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 30.xx EX s externím senzorem

Indikátor topných nákladů E‑ITN 30.xx EX (EXNR) s externím senzorem je moderní elektronický přístroj určený k poměrovému rozdělování nákladů na teplo u domů s centrálním vytápěním. Indikátor topných nákladů E-ITN 30.xx EX (EXNR) s externím senzorem je plně dvoučidlový - měřením teploty otopného tělesa i teploty místnosti zajišťuje přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa. Oproti jednočidlovému indikátoru výrazně minimalizuje riziko takzvaných letních náměrů. Indikátor s externím senzorem je standardně vyráběn s rádiovým modulem (typ E-ITN 30.xx EX), případně na žádost bez rádiového modulu (typ E-ITN 30.xx EXNR). 

Odečet údajů

Díky integrovanému rádiovému vysílači není vyžadována při odečtech naměřených hodnot přítomnost uživatele bytu a zároveň nedochází ke vstupu cizích osob do bytu.

Odečet naměřených dat může být prováděn pracovníkem rozúčtovací firmy s pomocí rádiové odečtové jednotky RFU 35 před domem.

Pokud požadujete on‑line informace každý den, může být odečet prováděn i systémem centrálních odečtů CRS 40 nainstalovaným v domě (platí pro E-ITN 30.2 EX (EXNR) s externím senzorem a 30.4 EX (EXNR) s externím senzorem).

Ochrana proti ovlivnění

Indikátor s externím senzorem je vybaven elektronickou plombou indikátoru s mechanickou plombou a elektronickou plombou externího senzoru rovněž s mechanickou plombou. Výrobní závod opouští indikátory zaplombovaném stavu a obě elektronické plomby jsou aktivovány.

Dojde‑li k porušení elektronické plomby indikátoru nebo elektronické plomby externího senzoru, přístroj uložídata porušení obou elektronických plomb do paměti a zároveň zablokuje zobrazení údajů na displeji indikátoru. Na displeji se zobrazí nápis oPEn, který signalizuje porušení jedné nebo případně dvou elektronických plomb.

Indikátor i nadále pokračuje v měření a vysílání naměřených dat. Informace o porušení elektronické plomby je k dispozici v datech vysílaných rádiovým modulem i datech dostupných přes IR rozhraní.

Použití

Doporučená oblast instalace na jednotrubkových horizontálních nebo vertikálních otopných soustavách a dvoutrubkových otopných soustavách s nejnižší střední projektovanou teplotou teplonosné látky tmin>= 35°C a nejvyšší střední projektovanou teplotou teplonosné látky tmax <= 105°C.

Technické údaje

Metoda indikace dvousnímačová metoda
Podmínky registrace teplota snímače otopného tělesa ≥ 23 °C rozdíl teploty okolí a střední teploty otopné vody ≥ 4 °C
Celkový vyhodnocovací součinitel v závislosti na typu indikátoru, viz. manuál
Kalendářní funkce v závislosti na typu indikátoru, viz. manuál
Zobrazení údajů pětimístný LC displej + 2 speciální znaky
Odečet údajů vizuálně, rádiové a infračervené rozhraní
Ochrana proti ovlivnění průběžná kontrola, při pokusu o tepelné ovlivnění se indikátor přepne do jednosnímačového režimu
elektronická plomba - při demontáži zaznamenání data manipulace
elektronická plomba externího senzoru - při demotáži zaznamenání data manipulace
Zálohování dat každodenní zálohování naměřených údajů včetně reálného času
Kontrola funkce automatická, zvnějšku aktivovatelná a kontrolovatelná
Rozměry indikátor 100 x 37 x 40 mm, senzor 21 x 37 x 45 mm
Napájení lithiová baterie 3,0 V
Materiál ABS + PC / Al - F22
Krytí IP 42
Shoda s legislativou ČSN EN 834

Technické údaje rádiové části

Provozní frekvence 868 MHz
Vysílací výkon < 5 mW
Délka vysílání v závisloti na typu indikátoru, viz. manuál
Dosah vysílaných dat až 250 m (bez vstupu do domu, s doplňkovou panelovou anténou) Pozn.: veškeré kovové konstrukční prvky jako armování, výtahy, rozvodny atd. negativně ovlivňují dosah rádiového signálu.
Kodování dat ano

Rozměrové náčrty


Typ základní deskyChcete poradit s výběrem nebo potřebujete produkt na míru? Neváhejte nás kontaktovat!