Odečtové jednotky

Odečtové jednotky slouží ke kontaktnímu nebo dálkovému odečtu dat z indikátorů topných nákladů a rádiových modulů na vodoměry. K odečtům měřičů vybavených rádiovým vysílačem je možné zvolit pochůzkový odečtový systém nebo systém centrálních odečtů, který je pevně umístěn v budově a umožní pravidelné získávání dat, přehled o porušených plombách, zpětných tocích u vodoměrů atd.

Do you need help? Contact us!