Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 10.5

E-ITN 10.5 je dvoučidlový indikátor topných nákladů určený pro poměrové rozdělování nákladů na teplo u centrálně vytápěných domů.

Využití plně dvoučidlového systému umožňuje - díky měření teploty otopného tělesa i teploty místnosti - přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa a zabraňuje měření v letním období, tzv. "letním odečtům".

Odečet údajů, uživatelská kontrola


Odečet naměřených dat probíhá vizuálně z dobře čitelného LC displeje. Každý uživatel si tak může kdykoliv zkontrolovat aktuální hodnotu v probíhajícím zúčtovacím období i archivní hodnotu za minulé zúčtovací období.

  1. aktuální hodnota v probíhajícím zúčtovacím období
  2. archivní hodnota za minulé zúčtovací období
  3. kontrolní alfanumerický kód
  4. první část sériového čísla indikátoru
  5. druhá část sériového čísla indikátoru

Ochrana proti ovlivnění

Při pokusu o tepelné ovlivnění se indikátor přepne do jednosnímačového režimu. Po ukončení ovlivňování indikátor začne měřit opět ve standardním režimu. Z paměti přístroje je také možné vyvolat spotřební hodnoty radiátoru za posledních 24 měsíců.

Použití

Doporučená oblast instalace je na jednotrubkových horizontálních nebo vertikálních otopných soustavách a dvoutrubkových otopných soustavách s nejnižší střední projektovanou teplotou teplonosné látky větší nebo rovnou 35 °C a nejvyšší střední projektovanou teplotou teplonosné látky menší nebo rovnou 90 °C.

Technické údaje

Metoda indikace dvousnímačová metoda
Podmínky registrace teplota snímače otopného tělesa ≥ 23 °C
rozdíl teploty okolí a střední teploty otopné vody ≥ 4 °C
Celkový vyhodnocovací součinitel jednotková stupnice, K = 1
Kalendářní funkce loňský náměr,
za posledních 24 měsíců: měsíční náměry
Zobrazení údajů pětimístný LC displej + 2 speciální znaky
Odečet údajů vizuálně
Ochrana proti ovlivnění průběžná kontrola, při pokusu o tepelné ovlivnění se indikátor přepne do jednosnímačového režimu
Zálohování dat každodenní zálohování naměřených údajů včetně reálného času
Kontrola funkce automatická, z vnějšku aktivovatelná a kontrolovatelná
Rozměry 97 x 36 x 22,5 mm
Napájení lithiová baterie 3,0 V
Materiál ABS + PC / Al -  F22
Krytí IP 42
Shoda s legislativou ČSN EN 834

Rozměrové náčrty

Možné typy základních desek

Chcete poradit s výběrem nebo potřebujete produkt na míru? Neváhejte nás kontaktovat!