Kapilární nevratná tepelná pojistka KNTP 881*.**

Popis

KNTP je vestavná jednopólová rozpínací kapilární nevratná tepelná pojistka založená na principu dila­tace kapaliny. KNTP sestává ze dvou základních částí - ze spínacího ústrojí a kapilárního teplotního čidla. Dosáhne-li teplota okolí teplotního čidla hodno­ty výrobcem pevně nastavené teploty rozpínání, dojde k rozpojení elektrického obvodu. Opětovné sepnutí je možné pouze mechanicky stisknutím tlačítka na tělese spínače po ochlazení teplotního čidla. Není do­voleno zapínat KNTP pod elektrickou zátěží. Opětovné zapojení KNTP 881*.** může provést jen osoba znalá.

Montáž KNTP se provádí dvěma šrouby M4. Na krytu je ochranný zemnící kolík.
  

Přednosti

  • možnost variabilního umístění a natočení čidla nezávisle na poloze ústrojí
  • možnost montovat spínací ústrojí v libovolné polo­ze
  • možnost ohýbat kapiláru podle podmínek montáže
  • systém nemá žádnou vlastní spotřebu energie
  • nízké náklady na provoz a údržbu oproti elektro­nickým systémům

Technické údaje

Typ pojisky
KNTP 8812.02
KNTP 8813.02
KNTP 8814.02
Rozsah nastavení teploty rozpínání Trozp
35-99 °C
35-80 °C
50-320 °C
Rozptyl teploty rozpínání
-6 °C
-6 °C
-20 °C
Jmenovitý proud
16 (2,6) A
Jmenovité napětí
240 V
Hranice teploty okolí spínacího ústrojí
0-150 °C
Max. teplota čidla
110 °C
90 °C
330 °C
Tepl. možného mech. zapnutí
Trozp -10 °C
Trozp -10 °C
Trozp -15 °C
Délka kapiláry 1 000 mm 500 mm 900 mm
Hmotnost
80 g
75 g
70 g
Způsob krytí
IP 00, KNTP je vestavný
Třída ochrany
I
Max. počet autom. rozep. a ručních znovuzapnutí
300 cyklů
Min. poloměr ohybu kapiláry
Rmin = 5 mm
Připojovací svorky
ploché kolíky 6,3 x 0,8 dle ČSN EN 612 10

Přehled typového označení


Typ
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Materiál čidla
Zemnící kolík
8812.02
930
114
140
890
1,3
6
Cu
ano
8813.01
450
114
140
410
1,3
6
Cu
ano
8814.02
830
130
160
10
1,0
3
nerezová ocel
ano

Rozměrové náčrty

Chcete poradit s výběrem nebo potřebujete produkt na míru? Neváhejte nás kontaktovat!