Kapilární nevratná tepelná pojistka KNTP 8823.02

Popis

Dvoupólová KNTP je vestavná rozpínací kapilámí nevratná tepelná pojistka založená na principu dila­tace kapaliny. KNTP sestává ze dvou základních částí - ze spínacího ústrojí a kapilárního teplotního čidla. Dosáhne-li teplota okolí teplotního čidla hodno­ty výrobcem pevně nastavené teploty rozpínání, dojde k dvoupólovému odpojení elektrického obvodu. Opětovné sepnutí je možné pouze mechanicky ­stisknutím tlačítka na těle se spínače po ochlazení teplotního čidla. Není dovoleno zapínat KNTP pod elektrickou zátěží. Opětovné zapojení KNTP 8823.02 v provozních podmínkách může provést jen osoba znalá.

Montáž KNTP se provádí dvěma šrouby M4. Na krytu je ochranný zemnící kolík.  

Přednosti

  • možnost variabilního umístění a natočení čidla nezávisle na poloze ústrojí
  • možnost montovat spínací ústrojí v libovolné polo­ze
  • možnost ohýbat kapiláru podle podmínek montáže
  • systém nemá žádnou vlastní spotřebu energie
  • nízké náklady na provoz a údržbu oproti elektro­nickým systémům
  • možnost optimálního nastavení kombinace RT 8803.02 a KNTP podle požadavků zákazníka
  • vzdálenost rozpojených kontaktů větší než 3 mm

Technické údaje

Rozsah nastavení teploty rozpínání 35-99 °C
Rozptyl teploty rozpínání -10 °C
Jmenovitý proud 16 A
Jmenovité napětí 250 V
Max. teplota spínacího ústrojí 85 °C
Max. teplota čidla 110 °C
Teplota možného mechan. zapnutí Trozp -15°C
Hmotnost 100 g
Krytí IP 00
Třída ochrany I
Max. počet aut. rozepnutí a ručních sepnutí 300 cyklů
Délka kapiláry 500 mm
Minim. poloměr ohybu kapiláry Rmin = 5 mm
Připojovací svorky ploché kolíky 6,3 x 0,8 mm dle ČSN EN 612 10

Teplotu rozpínání nastavuje pevně výrobce po dohodě s odběratelem. Výrobek má udělenu značku ESČ Elektrotechnického zkušebního ústavu Praha.

Rozměrové náčrty


Fotky produktu

Chcete poradit s výběrem nebo potřebujete produkt na míru? Neváhejte nás kontaktovat!