Systém centrálních odečtů CRS 40 V2

Koncepce systému - jak jsme to zamýšleli

Naším cílem vždy bylo Vám co nejvíce ulehčit vlastní správu a administraci celého systému. Systém proto vyžaduje minimum aktivních uživatelských zásahů přes grafické rozhraní. Při běžném provozu sám zpracovává a ukládá data. V případě, když nastane problém (porušená elektronická plomba, nadměrný zpětný tok u vodoměru nebo nemožnost odečtení indikátoru či rádiového modulu) o sobě dá vědět – pošle e-mail – a vy můžete vzniklou situaci bezodkladně řešit. Čas od času si také můžete data z odečtové sítě automaticky zazálohovat na Váš počítač.
  

Topologie systému

Odečtová síť se skládá z jedné řídicí jednotky B a několika sběrných jednotek A. Tyto jednotky jsou při instalaci automaticky nakonfigurovány do bezdrátové sítě s hvězdicovou topologií. Každá sběrná jednotka A má přímý rádiový kontakt s řídicí jednotkou B. Ta řídí komunikaci v celé odečtové síti, získaná data ukládá a zpracovává. Řídicí jednotka může být také připojena do sítě Internet. V tom případě je možné k uloženým informacím přistupovat z běžného webového prohlížeče, případně si nechat zasílat každodenně výsledky odečtů a případná hlášení o chybách.

Výhody systému

Vzhledem k poměrovému způsobu rozúčtování topných nákladů nebo spotřeby vody jsou vždy hlavním problémem při zpracování neúplná data. To může být způsobeno ovlivněním měřiče, jeho úmyslným poškozením nebo i poruchou.

Komplikací jsou také změny cen energií nebo vody v průběhu roku. Další problémy mohou přinést stěhování, při kterých zapomenou obyvatelé zaznamenat spotřebu.

Z těchto důvodů je nutné provádět časově náročné meziodečty nebo dopočítávat spotřebu, aby bylo možné stanovit hodnoty ke konkrétnímu datu. Tak se rozúčtovatel vystavuje zbytečnému riziku reklamací a konfliktů s uživateli bytů.
 
Díky instalaci systému centrálních odečtů můžete mít informace o spotřebě tepla a vody každý den v roce. Jakoukoliv chybu nebo ovlivnění lze navíc velice rychle odhalit a sjednat rychlou a efektivní nápravu. Díky tomu dojde i ke snížení množství ovlivnění – obyvatelé rychle zjistí, že jejich neoprávněné zásahy jsou rychle zjištěny a nepřináší jim žádný užitek, pouze nutnost uhradit náklady na uvedení poškozených indikátorů a vodoměrů do bezvadného stavu.

Svým zákazníkům, družstvům a sdružením vlastníků jednotek, můžete také díky velkému množství aktuálních dat poskytovat dodatečné statistiky a informace o jejich spotřebě. Tak se dá mnoho problémů spojených např. s nadměrnou spotřebou některých obyvatel řešit již v průběhu zúčtovacího období. To představuje samozřejmě významnou konkurenční výhodu.

Chcete poradit s výběrem nebo potřebujete produkt na míru? Neváhejte nás kontaktovat!