Technické teploměry jsou určeny pro přímé měření teploty téměř ve všech průmyslových odvětvích. Typické použití je např. v kotelnách, strojovnách, systémech ústředního vytápění, apod.

Do you need help? Contact us!