Piktogramy

 - Data mohou být z přístroje odečtena přes infračervené rozhraní pomocí speciální odečítací jednotky.

 - Hodnoty (případně rozsah) délky kapiláry (včetně jímky). V případě více provedení produktu označuje minimální a maximální hodnoty krajních variant.

 - Hodnoty (případně rozsah) jmenovitého napětí pro které lze výrobek použít. V případě více provedení produktu označuje minimální a maximální hodnoty krajních variant

 - Hodnoty (případně rozsah) proudu, který může výrobkem trvale procházet, nebo který mohou běžně ovládat aniž by došlo k jejich poškození. V případě více provedení produktu označuje minimální a maximální hodnoty krajních variant.

 - Data mohou být z přístroje dálkově odečtena přes rádiové rozhraní pomocí mobilní odečtové jednotky. Tento způsob odečtu nevyžaduje vstup odečitatele do bytu.

 - Rozsah stupnice (teploměry, manometry) nebo rozsah regulační teploty (termostaty, tepelné pojistky). V případě více provedení produktu označuje minimální a maximální hodnoty krajních variant.

 - Hodnoty (případně rozsah) délky stonku. V případě více provedení produktu označuje minimální a maximální hodnoty krajních variant.

 - Přístroj může být odečítán vizuálně přes LCD nebo číselník, vizuální odečet umožňuje kontrolu uživatelem bytu (nebytového prostoru).