search

APATOR METRA s.r.o.       Havlíčkova 919/24                        787 01 Šumperk                          Česká republika


telefon: +420 583 718 111             mobil:   +420 777 746 178      fax:      +420 583 718 150            e-mail:  prodej@metra-su.cz        IČ:       26834073

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 40113


EU dotace


pila na hlinik

APATOR METRA s.r.o. nabízí službu - úhlové řezání různých materiálů.

Poloautomatická kotoučová pila AL 400 je stroj určený na dělení zvláště profilových a v menší míře také plných materiálů z hliníkových slitin, mědi a tvrdých plastů. Je táké možnost provádět oboustranné úhlové řezy v rozsahu 60°–0°–90°.


mikrouderove znaceni

APATOR METRA s.r.o. nabízí službu - značení různých materiálů.
MagicPin umožňuje přímé, trvalé a flexibilní značení různých materiálů (nerez, ocel, mosaz, hliník, plast,...) pomocí razícího hrotu, který vytvoří nepřetržitou linii jednotlivých bodů.
Zařízením je možné razit různé nápisy, loga, číselné kódy apod.

APATOR METRA s.r.o. nabízí službu - kalibrace pracovních měřidel námi vyráběných teploměrů.

Metrologie je certifikována, jako součást systému řízení kvality dle ISO 9001:2008. U teploměrů mimo náš výrobní program je možná kalibrace teplot v rozsahu -20 °C až + 400 °C po dohodě s oddělením řízení jakosti - metrologie. Součástí kalibrace je vystavení kalibračního listu a označení měřidla. Metrologická návaznost našich etalonů je deklarována v kalibračním listu. Kopie kalibračních listů lze zaslat na požádání.


APATOR METRA s.r.o. nabízí službu - obrábění malých součástí.

Dlouhotočný automat MANURHIN K´MX 413 je určen pro obrábění malých součástí v rozsahu ø 2-16 mm  zrůzných materiálů (nerez, ocel, mosaz, hliník,...). Lehká kinematika a poslední generace CNC zajišťují jednoduché a rychlé programování redukující čas potřebný pro seřizování a výrobu jednotlivých dílů. Se 2 elektrovřeteny , 3 poháněnými nástroji, C-osou a až 12 pevnými nástroji je K´MX 413 schopen obrábět i složité dílce.


APATOR METRA s.r.o. nabízí službu - laserový popis plastů.

Firma APATOR METRA disponuje dvěma diodově čerpanými laserovými popisovacími zařízeními. Díky těmto moderním zařízením je možno popisovat plastové díly do velikosti 200x200x200 mm, kde velikost popsaného pole je 150x150 mm. Po dohodě je teoreticky možno popsat i mírně větší díly či větší plochu. Modernější ze zařízení disponuje laserem o středním výkonu 6W  a vlnové délce 532 nm, který vysoce kvalitní svazek umožňující fokusaci do mimořádně malého bodu a výrazně delší hloubku ostrosti. Generované pulsy mají zároveň velmi krátkou délku, čímž dosahují nejvyššího špičkového výkonu ve srovnání s ostatními typy laserů. Vlnová délka 532 nm (viditelná zelená oblast spektra) umožňuje značit kritické „neznačitelné“ materiály zejména plasty ve kvalitě, která se ostatními typy lase nedá dosáhnout. U materiálů se ve srovnání například s vláknovými lasery dosahuje vyššího kontrastu. Možnosti značení jsou vektorová grafika, čárové kódy, 2D kódy a text. Po dohodě je možno prověřit možnost popisu i na některé druhy kovů.


APATOR METRA s.r.o. nabízí službu - tampónový potisk materiálů.

Firma APATOR METRA disponuje zařízením pro tamponový postisk materiálů. Tomponový potisk umožňuje barevný potisk o průměru maximálně 130 mm na velké množství materiálů (kov, plast, sklo,...). Je také možný soutisk více barev, ale tento zbůsob je problematický u předmětů, které neumožňují pevnou fixaci ve stálé poloze (míčky, kulaté předměty).