search

APATOR METRA s.r.o.       Havlíčkova 919/24                        787 01 Šumperk                          Česká republika


telefon: +420 583 718 111             mobil:   +420 777 746 178      fax:      +420 583 718 150            e-mail:  prodej@metra-su.cz        IČ:       26834073

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 40113


EU dotace


TH 20Termostat TH 20 je jednopólový samočinný spínač, zalo­žený na principu nestejné tepelné dilatace dvou růz­ných kovů. Je určen k regulaci teplot plynného pro­středí, vytápěného střídavým elektrickým proudem (elektrické pečicí trouby a podobná zařízení) v daném rozsahu. Spínací hlavice může být umístěna v pro­středí s maximální teplotou okolí +120 °C a relativní vlhkostí vzduchu maximálně 80 %. Základem termo­statu je spolehlivý mechanický systém, který nemá žádnou vlastní spotřebu energie. Termostat se vyzna­čuje vysokou odolností proti mechanickému poškození a nízkými náklady na provoz a údržbu.
Napětí250 V     Proud10 A     Délka kapiláry100, 330 mm

TH 140Termostaty řady TH 140 jsou teplotně závislé jednopólo­vé spínače, konstruované pro regulaci teplot v kapal­ném prostředí. Jsou vhodné pro regulaci při teplo­vodním vytápění, u lisovacích forem na gumu a ter­moplasty, dále k regulaci a hlášení teplot vodních nebo olejových lázní apod. Základem termostatů je spolehlivý mechanický systém, který nemá žádnou vlastní spotřebu energie. Termostaty se vyzna­čují vysokou odolností proti mechanickému poškození a nízkými náklady na provoz a údržbu.
Napětí60-250 V     Proud0,5-15 A     Délka kapiláry124-350 mm

TH 160Termostaty řady TH 160 jsou tepelně závislé jednopólové spínače, založené na principu nestejné teplotní dila­tace dvou různých kovů. Jsou určeny pro spínání elektrických obvodů, ale nikoliv jako hlavní spínače. Základem termostatů je spolehlivý mechanický systém, který nemá žádnou vlastní spotřebu energie. Termostaty se vyzna­čují vysokou odolností proti mechanickému poškození a nízkými náklady na provoz a údržbu.
Napětí250 V     Proud15 A     Délka kapiláry100-350 mm

TH 220Termostaty TH 220, TH 221 jsou teplotně závislé jed­nopólové spínače, určené k regulaci teplot v plynném prostředí, např. v kanálech topného vzduchu teplo­vzdušného topení nebo v jiných uzavřených prosto­rách s velkou vlhkostí a prašností. Lze je použít i pro chladicí a klimatizační účely, ve spojení s elektrickými ventily pro regulaci při parním nebo vodním vytápění a dále jako teplotní čidla ve vytápěném prostoru. Základem termostatu je spolehlivý mechanický systém, který nemá žádnou vlastní spotřebu energie. Termostaty se vyzna­čují vysokou odolností proti mechanickému poškození a nízkými náklady na provoz a údržbu.
Napětí60-250 V     Proud0,5-15 A     Délka kapiláry560 mm

TH 260Termostaty TH 260, TH 261 jsou teplotně závislé jed­nopólové spínače, určené pro ochranu před nadměr­ným oteplením výfukových plynů topného naftového agregátu pro vytápění dieselelektrických vlakových souprav. Mohou být však použity i v jiných případech regulace teplot. Základem termostatu je spolehlivý mechanický systém, který nemá žádnou vlastní spotřebu energie. Termostaty se vyzna­čují vysokou odolností proti mechanickému poškození a nízkými náklady na provoz a údržbu.
Napětí120/250 V     Proud0,5/15 A     Délka kapiláry270 mm

TH 810.2Termostat TH 810.2 je jednopólový přepí­nač, určený k ochraně proti nadměrnému zvýšení teploty v plynném prostředí. poměrně malou citli­vost a nehodí se proto k regulaci teploty v úzkých tolerancích. Používá se k ochraně před nadměrným zvýšením teploty ve výfukovém potrubí, v potrubí top­ného vzduchu a v zařízeních pro naftové nebo ben­zinové vytápění. Může však být použit i jako hlásič nebo regulátor teploty různých strojů a zařízení nebo jejich částí. Základem termostatu je spolehlivý mechanický systém, který nemá žádnou vlastní spo­třebu energie. Výrobek se vyznačuje nízkými náklady na provoz a údržbu oproti elektronickým systémům.
Napětí24 V     Proud15 A     Délka kapiláry88 mm