search

APATOR METRA s.r.o.       Havlíčkova 919/24                        787 01 Šumperk                          Česká republika


telefon: +420 583 718 111             mobil:   +420 777 746 178      fax:      +420 583 718 150            e-mail:  prodej@metra-su.cz        IČ:       26834073

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 40113


EU dotace


E-ITN 30

Indikátor topných nákladů E­‑ITN 30.xx EX (EXNR) s externím senzorem je moderní elektronický přístroj určenýpoměrovému rozdělování nákladů na teplodomůcentrálním vytápěním.

Indikátor topných nákladů E-ITN 30.xx EX (EXNR) s externím senzorem je plně dvoučidlový - měřením teploty otopného tělesa i teploty místnosti zajišťuje přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa. Oproti jednočidlovému indikátoru  výrazně minimalizuje riziko takzvaných letních náměrů. Indikátor s externím senzorem je standardně vyráběn s rádiovým modulem (typ E-ITN 30.xx EX), případně na žádost bez rádiového modulu (typ E-ITN 30.xx EXNR).

vizuální odečetIR odečetrádiový odečet

E-ITN 30E-ITN 30 je moderní elektronický přístroj určený k poměrovému rozdělování nákladů na teplo u domů s centrálním vytápěním. Indikátor lze použít k rozúčtování jak měsíčního, tak ročního účetního období.

Indikátor topných nákladů E-ITN 30 je plně dvoučidlový - měřením teploty otopného tělesa i teploty místnosti zajišťuje přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa. Oproti jednočidlovému indikátoru  výrazně minimalizuje riziko takzvaných letních náměrů.

vizuální odečetIR odečetrádiový odečet

E-ITN 30E-ITN 30 je moderní elektronický přístroj určený k poměrovému rozdělování nákladů na teplo u domů s centrálním vytápěním.

Indikátor topných nákladů E-ITN 30 je plně dvoučidlový - měřením teploty otopného tělesa i teploty místnosti zajišťuje přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa. Oproti jednočidlovému indikátoru  výrazně minimalizuje riziko takzvaných letních náměrů.

vizuální odečetIR odečetrádiový odečet

E-ITN 20Indikátor topných nákladů E-ITN 20 je vyřazen z nabídky. Namísto něj je nabízen indikátor topných nákladů E-ITN 30 ve verzi bez rádia.

vizuální odečetIR odečet

E-ITN 10.7

E-ITN 10.7 je dvoučidlový indikátor topných nákladů určený pro poměrové rozdělování nákladů na teplo u centrálně vytápěných domů.

Využití plně dvoučidlového systému umožňuje - díky měření teploty otopného tělesa i teploty místnosti - přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa a zabraňuje měření v letním období, tzv. "letním odečtům".

vizuální odečetIR odečet

E-ITN 10.5E-ITN 10.5 je dvoučidlový indikátor topných nákladů určený pro poměrové rozdělování nákladů na teplo u centrálně vytápěných domů.

Využití plně dvoučidlového systému umožňuje - díky měření teploty otopného tělesa i teploty místnosti - přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa a zabraňuje měření v letním období, tzv. "letním odečtům".

vizuální odečet

E-ITN 10.4

E-ITN 10.4 je indikátor topných nákladů určený pro poměrové rozdělování nákladů na teplo u centrálně vytápěných domů.

Indikátor E-ITN 10.4 využívá buď jeden (E-ITN 10.41) nebo dva teplotní snímače, kdy snímač teploty místnosti slouží jako startovací (E-ITN 10.42). Při využití startovacího snímače teploty je zabráněno měření v letním období, tzv. "letním náměrům".

vizuální odečet

RTN 02Rozdělovač topných nákladů RTN 02 (dále jen RTN) je určen k poměrovému rozdělování nákladů za spotřebované teplo mezi uživatele domů s centrálním vytápěním. RTN pracuje na principu odpařování kapaliny v závislosti na množství tepla vydaného otopným tělesem.

Rozdělovače topných nákladů RTN 02 jsou dodávány pouze pro náhradní spotřebu.

vizuální odečet