search

APATOR METRA s.r.o.       Havlíčkova 919/24                        787 01 Šumperk                          Česká republika


telefon: +420 583 718 111             mobil:   +420 777 746 178      fax:      +420 583 718 150            e-mail:  prodej@metra-su.cz        IČ:       26834073

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 40113


EU dotace


Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 30.xx EX s externím senzorem

E-ITN 30

Indikátor topných nákladů E­‑ITN 30.xx EX (EXNR) s externím senzorem je moderní elektronický přístroj určenýpoměrovému rozdělování nákladů na teplodomůcentrálním vytápěním.

Indikátor topných nákladů E-ITN 30.xx EX (EXNR) s externím senzorem je plně dvoučidlový - měřením teploty otopného tělesa i teploty místnosti zajišťuje přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa. Oproti jednočidlovému indikátoru  výrazně minimalizuje riziko takzvaných letních náměrů. Indikátor s externím senzorem je standardně vyráběn s rádiovým modulem (typ E-ITN 30.xx EX), případně na žádost bez rádiového modulu (typ E-ITN 30.xx EXNR).

vizuální odečetIR odečetrádiový odečet

  

Odečet údajů

Díky integrovanému rádiovému vysílači není vyžadována při odečtech naměřených hodnot přítomnost uživatele bytuzároveň nedochází ke vstupu cizích osob do bytu.

Odečet naměřených dat může být prováděn pracovníkem rozúčtovací firmypomocí rádiové odečtové jednotky RFU 35 před  domem. Pokud požadujete on­‑line informace každý den, může být odečet prováděnsystémem centrálních odečtů CRS 40 nainstalovanýmdomě (platí pro E-ITN 30.2 EX (EXNR) s externím senzorem a 30.4 EX (EXNR) s externím senzorem).

  

  

Ochrana proti ovlivnění

Indikátor s externím senzorem je vybaven elektronickou plombou indikátoru s mechanickou plombou a elektronickou plombou externího senzoru rovněž s mechanickou plombou. Výrobní závod opouští indikátorzaplombovaném stavuobě elektronické plomby jsou aktivovány.

Dojde­‑liporušení elektronické plomby indikátoru nebo elektronické plomby externího senzoru, přístroj uloží data porušení obou elektronických plomb do paměti a zároveň zablokuje zobrazení údajů na displeji indikátoru. Na displeji se zobrazí nápis oPEn, který signalizuje porušení jedné nebo případně dvou elektronických plomb.

Indikátor i nadále pokračuje v měření a vysílání naměřených dat. Informace o porušení elektronické plomby je k dispozici v datech vysílaných rádiovým modulem i datech dostupných přes IR rozhraní.

 

Použití

Doporučená oblast instalacena jednotrubkových horizontálních nebo vertikálních otopných soustaváchdvoutrubkových otopných soustaváchnejnižší střední projektovanou teplotou teplonosné látky             tmin >= 35°C a nejvyšší střední projektovanou teplotou teplonosné látky tmax <= 105°C.

     

Technické údaje

Metoda indikace dvousnímačová metoda
Podmínky registrace
teplota snímače otopného tělesa ≥ 23 °C
rozdíl teploty okolí a střední teploty otopné vody ≥ 4 °C
Celkový vyhodnocovací součinitel v závislosti na typu indikátoru, viz. manuál
Kalendářní funkce
v závislosti na typu indikátoru, vuz. manuál
Zobrazení údajů pětimístný LC displej + 2 speciální znaky
Odečet údajů vizuálně, rádiové a infračervené rozhraní
Ochrana proti ovlivnění
průběžná kontrola, při pokusu o tepelné ovlivnění se indikátor přepne do jednosnímačového režimu
elektronická plomba - při demontáži zaznamenání data manipulace
elektronická plomba externího senzoru - při demotáži zaznamenání data manipulace
Zálohování dat každodenní zálohování naměřených údajů včetně reálného času
Kontrola funkce automatická, z vnějšku aktivovatelná a kontrolovatelná
Rozměry indikátor 100 x 37 x 40 mm, senzor 21 x 37 x 45 mm
Napájení lithiová baterie 3,0 V
Materiál ABS + PC / Al -  F22
Krytí IP 42
Shoda s legislativou ČSN EN 834
Technické údaje rádiové části
Provozní frekvence 868 MHz
Vysílací výkon < 5 mW
Délka vysílání v závisloti na typu indikátoru, viz. manuál
Dosah vysílaných dat až 250 m (bez vstupu do domu, s doplňkovou panelovou anténou)
Pozn.: veškeré kovové konstrukční prvky jako armování, výtahy, rozvodny atd. negativně ovlivňují dosah rádiového signálu.
Kodování dat ano

  

Rozměrové náčrty

E-ITN 30

   

Typ základní desky:

Zakladni desky 30

 

  

Soubory ke stažení: