search

APATOR METRA s.r.o.       Havlíčkova 919/24                        787 01 Šumperk                          Česká republika


telefon: +420 583 718 111             mobil:   +420 777 746 178      fax:      +420 583 718 150            e-mail:  prodej@metra-su.cz        IČ:       26834073

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 40113


EU dotace


Posuvný válcový odpor OPK

OPKPosuvné válcové odpory se používají tam, kde je třeba řadit do elektrického obvodu proměnný ohmický odpor pro regulaci proudu. Lze je rovněž použít jako potenciometry (děliče napětí). Posuvné válcové odpory jsou také praktickou školní pomůckou, vhodnou pro názornou demonstraci základních fyzikálních zákonů. Jsou osvědčeným a vysoce provozně spolehlivým zařízením pro laboratoře a zkušebny.

  

Popis

Posuvné válcové odpory jsou vinuty konstantanovým oxidovaným drátem, který má nepatrný tepelný součinitel odporu a jsou navinuty na porcelánových, dobře chlazených válcích. Čela a kryty jsou kovové a spolehlivě zabraňují dotyku s elektricky živou částí. Každý posuvný odpor má tři svorky a může být zapojen buď v sérii, nebo jako potenciometr (dělič napětí). Svorka jezdce je barvy červené, ostatní svorky barvy černé. Posuvný jezdec je veden po vodící tyči čtyřmi kladičkami tak, že se nepříčí.

  

Přednosti

Posuvné válcové odpory jsou spolehlivé a bezpečné v provozu, mechanicky i elektricky pevné a bohatě dimenzované.

  

Volba odporu

Potenciometry (děliče napětí) se používají tam, kde proud spotřebiče nepřesahuje 1 A. Napětí lze regulovat od nuly. Je-li spotřebič vypnut, má děličem procházet 30-50 % maximálního proudu spotřebiče.Podle toho se volí jeho odpor a dimenzuje se pro proud vlastní i spotřebiče.
Sériové odpory se používají při regulaci proudu asi nad 0,2 A. Nevyrábí-li se jediný válec o dostatečném odporu, spojují se v sérii dva nebo více válců. Někdy je spotřebič na podstatně nižší napětí, než má zdroj. Zpravidla stačí regulovat jen v malém rozmezí. Musí-li se použít více válců, spojuje se odpor s jezdcem s odporem bez jezdce. K jemné regulaci se spojují dva válce o různém odporu se samostatnými jezdci. Druhý válec se volí pro proudy 2 až 5krát větší.

  

Technické údaje

Jmenovité hodnoty na štítku jsou stanoveny pro případ, kdy teplota dosáhne hodnoty 250 °C (měřeno na nejteplejším místě) při trvalém zatížení (více než 30 minut ). Odpory nemají být umístěny v blízkosti měřicích přístrojů, aby je neohřívaly. Při svislé montáži má být posuvný odpor zapojen tak, aby celá hodnota odporu byla zařazena v poloze, kde je jezdec dole.
Odpory se nemají přetěžovat, neboť tím velice trpí. Tolerance hodnot odporů ±10 %. Odpory OPK jsou s krytím IP 00, smí se používat pouze do 48 V st. a 70 V ss. Instalaci a zapojení smí provádět jen osoba s kvalifikací dle §6 vyhlášky č. 50/1978.

  

Válec
Rozměry v mm
Ø
délka
A
B
C
D
E
F
Ø
30
200
220
42
212
53
100
25
4
45
300
322
50
312
68
120
25
5
60
500
524
70
512
93
145
25
6

  

Rozměry válce 200x30 mm, max. zatížení 90 W

Typ
Zatížení
Odpor [Ω]
Hmotnost [kg]
OPK
0,16 A
3900
0,9
0,25 A
1850
0,9
0,4 A
580
0,9
0,63 A
200
0,9
1 A
100
1,0
1,6 A
42
1,0
4 A
6,4
1,05
6,3 A
2,2
1,05

  

Rozměry válce 300x45 mm, max. zatížení 230 W

Typ
Zatížení
Odpor [Ω]
Hmotnost [kg]
OPK
0,16 A
9800
1,6
0,25 A
4600
1,6
0,4 A
1450
1,6
0,63 A
500
1,6
1 A
250
1,8
1,6 A
105
1,8
4 A
16
1,9
6,3 A
5,5
2,2

  

Rozměry válce 500x60 mm, max. zatížení 540 W

Typ
Zatížení
Odpor [Ω]
Hmotnost [kg]
OPK
0,16 A
23400
3,6
0,25 A
10000
3,6
0,4 A
3500
3,6
0,63 A
1200
3,6
1 A
570
3,9
1,6 A
250
3,9
4 A
39
4,2
6,3 A
13
4,5

  

Rozměrové náčrty

OPKOPK

  

Soubory ke stažení: