search

APATOR METRA s.r.o.       Havlíčkova 919/24                        787 01 Šumperk                          Česká republika


telefon: +420 583 718 111             mobil:   +420 777 746 178      fax:      +420 583 718 150            e-mail:  prodej@metra-su.cz        IČ:       26834073

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 40113


EU dotace


Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 10.5

E-ITN 10.5E-ITN 10.5 je dvoučidlový indikátor topných nákladů určený pro poměrové rozdělování nákladů na teplo u centrálně vytápěných domů.

Využití plně dvoučidlového systému umožňuje - díky měření teploty otopného tělesa i teploty místnosti - přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa a zabraňuje měření v letním období, tzv. "letním odečtům".

vizuální odečet

  

  

Odečet údajů, uživatelská kontrola

Odečet naměřených dat probíhá vizuálně z dobře čitelného LC displeje. Každý uživatel si tak může kdykoliv zkontrolovat aktuální hodnotu v probíhajícím zúčtovacím období i archivní hodnotu za minulé zúčtovací období.

Odečet naměřených hodnot

  1. aktuální hodnota v probíhajícím zúčtovacím období
  2. archivní hodnota za minulé zúčtovací období
  3. kontrolní alfanumerický kód
  4. první část sériového čísla indikátoru
  5. druhá část sériového čísla indikátoru

  

Ochrana proti ovlivnění

Při pokusu o tepelné ovlivnění se indikátor přepne do jednosnímačového režimu. Po ukončení ovlivňování indikátor začne měřit opět ve standardním režimu. Z paměti přístroje je také možné vyvolat spotřební hodnoty  radiátoru za posledních 24 měsíců.

  

Použití

Doporučená oblast instalace je na jednotrubkových horizontálních nebo vertikálních otopných soustavách a dvoutrubkových otopných soustavách s nejnižší střední projektovanou teplotou teplonosné látky větší nebo rovnou 35 °C a nejvyšší střední projektovanou teplotou teplonosné látky menší nebo rovnou 90 °C.

     

Technické údaje

Metoda indikace dvousnímačová metoda
Podmínky registrace
teplota snímače otopného tělesa ≥ 23 °C
rozdíl teploty okolí a střední teploty otopné vody ≥ 4 °C
Celkový vyhodnocovací součinitel
jednotková stupnice, K = 1
Kalendářní funkce
loňský náměr,
za posledních 24 měsíců: měsíční náměry
Zobrazení údajů pětimístný LC displej + 2 speciální znaky
Odečet údajů vizuálně
Ochrana proti ovlivnění
průběžná kontrola, při pokusu o tepelné ovlivnění se indikátor přepne do jednosnímačového režimu
Zálohování dat každodenní zálohování naměřených údajů včetně reálného času
Kontrola funkce automatická, z vnějšku aktivovatelná a kontrolovatelná
Rozměry 97 x 36 x 22,5 mm
Napájení lithiová baterie 3,0 V
Materiál ABS + PC / Al -  F22
Krytí IP 42
Shoda s legislativou ČSN EN 834

    

Rozměrové náčrty

E-ITN 10.5

   

Možné typy základních desek:

Zakladni desky 10

   

Soubory ke stažení: