search

APATOR METRA s.r.o.       Havlíčkova 919/24                        787 01 Šumperk                          Česká republika


telefon: +420 583 718 111             mobil:   +420 777 746 178      fax:      +420 583 718 150            e-mail:  prodej@metra-su.cz        IČ:       26834073

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 40113


EU dotace


Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 20

E-ITN 20Indikátor topných nákladů E-ITN 20 je vyřazen z nabídky. Namísto něj je nabízen indikátor topných nákladů E-ITN 30 ve verzi bez rádia.

vizuální odečetIR odečet

E-ITN 20 je moderní elektronický přístroj určený k poměrovému rozdělování nákladů na teplo u domů s centrálním vytápěním.

Indikátor topných nákladů E-ITN 20 je plně dvoučidlový - měřením teploty otopného tělesa i teploty místnosti zajišťuje přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa a zabraňuje měření v letním období, tzv. "letním odečtům". 

 

Odečet údajů

Odečet naměřených dat probíhá přes infračervené rozhraní mobilní odečtovou jednotkou IRU 10. Odečet je velice jednoduchý a může být proveden například i správcem domu.

  

Uživatelská kontrola

Každý uživatel si může kdykoliv zkontrolovat aktuální hodnotu v probíhajícím zúčtovacím období i archivní hodnotu za minulé zúčtovací období na LC displeji. Ten je pro lepší dostupnost umístěn na horní straně moderně designovaného přístroje.

Odečet naměřených hodnot

  1. aktuální hodnota v probíhajícím zúčtovacím období
  2. archivní hodnota za minulé zúčtovací období
  3. kontrolní alfanumerický kód
  4. první část sériového čísla indikátoru
  5. druhá část sériového čísla indikátoru

  

Ochrana proti ovlivnění

Indikátor topných nákladů E-ITN 20 je vybaven elektronickou plombou, která umožňuje rozeznat neautorizovanou manipulaci a zaznamená přesné datum. Tento údaj je přenášen při odečtu dat z indikátoru.

Při pokusu o tepelné ovlivnění se indikátor přepne do jednosnímačového režimu. Po ukončení ovlivňování indikátor začne měřit opět ve standardním režimu. Při odečtu dat z indikátoru jsou také z paměti přístroje přeneseny  spotřební hodnoty a teploty radiátoru za posledních 12 měsíců.

  

Použití

Doporučená oblast instalace je na jednotrubkových horizontálních nebo vertikálních otopných soustavách a dvoutrubkových otopných soustavách s nejnižší střední projektovanou teplotou teplonosné látky větší nebo rovnou 35 °C a nejvyšší střední projektovanou teplotou teplonosné látky menší nebo rovnou 90 °C.

     

Technické údaje

Metoda indikace dvousnímačová metoda
Podmínky registrace
teplota snímače otopného tělesa ≥ 23 °C
rozdíl teploty okolí a střední teploty otopné vody ≥ 4 °C
Celkový vyhodnocovací součinitel
jednotková stupnice, K = 1
Kalendářní funkce
loňský náměr,
za posledních 12 měsíců: měsíční náměry, min., prům. a max. teploty radiátoru, počty otopných dnů
Zobrazení údajů pětimístný LC displej + 2 speciální znaky
Odečet údajů vizuálně, infračervené rozhraní
Ochrana proti ovlivnění
průběžná kontrola, při pokusu o tepelné ovlivnění se indikátor přepne do jednosnímačového režimu
elektronická plomba - při demontáži zaznamenání data manipulace
Zálohování dat každodenní zálohování naměřených údajů včetně reálného času
Kontrola funkce automatická, z vnějšku aktivovatelná a kontrolovatelná
Rozměry 100 x 37 x 33 mm
Napájení lithiová baterie 3,0 V
Materiál ABS + PC / Al -  F22
Krytí IP 42
Shoda s legislativou ČSN EN 834

    

Rozměrové náčrty

E-ITN 20

   

Soubory ke stažení: