search

APATOR METRA s.r.o.       Havlíčkova 919/24                        787 01 Šumperk                          Česká republika


telefon: +420 583 718 111             mobil:   +420 777 746 178      fax:      +420 583 718 150            e-mail:  prodej@metra-su.cz        IČ:       26834073

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 40113


EU dotace


Laserový popis plastových dílů

APATOR METRA s.r.o. nabízí službu - laserový popis plastů.

Firma APATOR METRA disponuje dvěma diodově čerpanými laserovými popisovacími zařízeními. Díky těmto moderním zařízením je možno popisovat plastové díly do velikosti 200x200x200 mm, kde velikost popsaného pole je 150x150 mm. Po dohodě je teoreticky možno popsat i mírně větší díly či větší plochu. Modernější ze zařízení disponuje laserem o středním výkonu 6W  a vlnové délce 532 nm, který vysoce kvalitní svazek umožňující fokusaci do mimořádně malého bodu a výrazně delší hloubku ostrosti. Generované pulsy mají zároveň velmi krátkou délku, čímž dosahují nejvyššího špičkového výkonu ve srovnání s ostatními typy laserů. Vlnová délka 532 nm (viditelná zelená oblast spektra) umožňuje značit kritické „neznačitelné“ materiály zejména plasty ve kvalitě, která se ostatními typy lase nedá dosáhnout. U materiálů se ve srovnání například s vláknovými lasery dosahuje vyššího kontrastu. Možnosti značení jsou vektorová grafika, čárové kódy, 2D kódy a text. Po dohodě je možno prověřit možnost popisu i na některé druhy kovů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě zájmu kontaktujte: prodej@metra-su.cz