search

APATOR METRA s.r.o.       Havlíčkova 919/24                        787 01 Šumperk                          Česká republika


telefon: +420 583 718 111             mobil:   +420 777 746 178      fax:      +420 583 718 150            e-mail:  prodej@metra-su.cz        IČ:       26834073

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vloľka 40113


EU dotace


Projekt „APATOR METRA kształcenie“

Evropská unie

 

 

Nr rejestracyjny projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004936

Projekt ma na celu kształcenie zawodowe pracowników poprzez edukację i zapewnienie ich kwalifikacji, kompetencji i wymagań zgodnymi z wykonywan± prac±.

Okres realizacji projektu: 15. 1. 2017 – 14. 1. 2019

Grup± docelow± projektu s± pracownicy spółki APATOR METRA s.r.o.  W projekcie uczestniczy 96 osób, z tego 82 osób przekroczy granicę dotowanego wsparcia.

Pracownicy wł±cz± się do projektu kształcenia się w tych dziedzinach:

-         Ogólne IT

-         Specjalistyczne IT

-         Miękkie i menedżerskie umiejętno¶ci

-         Kursy księgowe, ekonomiczne i prawnicze

-         Szkolenia techniczne i inne

-         Interní lektor

Projekt jest  finansowany z Europejskiego Funduszu Socjalnego i Państwowego Budżetu CZ za po¶rednictwem  Programu Operacyjnego Zatrudnienie.