search

APATOR METRA s.r.o.       Havlíčkova 919/24                        787 01 Šumperk                          Česká republika


telefon: +420 583 718 111             mobil:   +420 777 746 178      fax:      +420 583 718 150            e-mail:  prodej@metra-su.cz        IČ:       26834073

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 40113


EU dotace


Projekt „APATOR METRA vzdělávání“

Evropská unie

 

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004936

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň zaměstnanců prostřednictvím podnikového vzdělávání a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Doba realizace projektu: 15. 1. 2017 – 14. 1. 2019

Cílovou skupinu projektu tvoří zaměstnanci společnosti APATOR METRA s.r.o.  Do projektu se zapojí 96 osob, z toho 82 osob překročí hranici bagatelní podpory.

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:

-         Obecné IT

-         Specializované IT

-         Měkké a manažerské dovednosti

-         Účetní, ekonomické a právní kurzy

-         Technické a jiné odborné vzdělávání

-         Interní lektor

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.