search

APATOR METRA s.r.o.       Havlíčkova 919/24                        787 01 Šumperk                          Česká republika


telefon: +420 583 718 111             mobil:   +420 777 746 178      fax:      +420 583 718 150            e-mail:  prodej@metra-su.cz        IČ:       26834073

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 40113


EU dotace


Rozdělovač topných nákladů RTN 02

RTN 02Rozdělovač topných nákladů RTN 02 (dále jen RTN) je určen k poměrovému rozdělování nákladů za spotřebované teplo mezi uživatele domů s centrálním vytápěním. RTN pracuje na principu odpařování kapaliny v závislosti na množství tepla vydaného otopným tělesem.

Rozdělovače topných nákladů RTN 02 jsou dodávány pouze pro náhradní spotřebu.

vizuální odečet

  

  

Popis, způsob měření

Rozdělovač topných nákladů RTN 02 se skládá ze základní desky, ampule s měřicí kapalinou, krytu s ukazatelem a plomby.

Základní deska ze speciální slitiny hliníku přenáší teplo z otopného tělesa na ampuli s těžko odpařitelnou kapalinou. Kapalina se odpařuje v závislosti na teplotě radiátoru a na době působení tepla. Náměr (pokles hladiny měřicí kapaliny) je možné odečíst přes průhled krytu, který je vybaven pohyblivým ukazatelem pro orientační  srovnání s minulým odečtovým obdobím. Kryt RTN je proti manipulaci zajištěn označenou plombou.

Po uplynutí měřeného období, obvykle 12 měsíců, je odečten a zaznamenám náměr (pokles hladiny měřicí kapaliny). Následně je po rozlomení plomby RTN otevřen a náměr za uplynulé období je vyznačen na stupnici pomocí pohyblivého ukazatele. Stará ampule je pak nahrazena novou ampulí s měřicí kapalinou odlišné barvy pro následující období. RTN je poté znovu nasazen na základní desku a zajištěn plombou.

   

Použití

Doporučená oblast instalace je na jednotrubkových horizontálních nebo vertikálních otopných soustavách a dvoutrubkových otopných soustavách s nejnižší střední projektovanou teplotou teplonosné látky větší nebo rovnou 60 °C a nejvyšší střední projektovanou teplotou teplonosné látky menší nebo rovnou 90 °C.

     

Technické údaje

Metoda indikace odpařovací
Celkový vyhodnocovací součinitel
jednotková stupnice, K = 1
Zobrazení údajů milimetrová stupnice, odparová stupnice
Odečet údajů vizuálně
Rozměry 110 x 36 x 18 mm
Shoda s legislativou ČSN EN 835

    

Rozměrové náčrty

RTN 02