search

APATOR METRA s.r.o.       Havlíčkova 919/24                        787 01 Šumperk                          Česká republika


telefon: +420 583 718 111             mobil:   +420 777 746 178      fax:      +420 583 718 150            e-mail:  prodej@metra-su.cz        IČ:       26834073

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 40113


EU dotace


Piktogramy

Vážení zákazníci,

pro Vaši snadnější orientaci v našich produktech jsme vytvořili systém piktogramů pro nejdůležitější parametry jednotlivých výrobků. Tyto informace jsou spolu se stručným popisem výrobků uvedeny v jejich přehledu. Podrobnější specifikaci včetně návodu pak naleznete u jednotlivých výrobků.

  

   

Indikátory topných nákladů, vodoměry
   

Přístroj může být odečítán vizuálně přes LCD nebo číselník, vizuální odečet umožňuje kontrolu uživatelem bytu (nebytového prostoru).

  

Data mohou být z přístroje odečtena přes infračervené rozhraní pomocí speciální odečítací jednotky.

   

Data mohou být z přístroje dálkově odečtena přes rádiové rozhraní pomocí mobilní odečtové jednotky. Tento způsob odečtu nevyžaduje vstup odečitatele do bytu.

  

   

Termostaty, tepelné pojistky, teploměry, manometry
  

Rozsah stupnice (teploměry, manometry) nebo rozsah regulační teploty (termostaty, tepelné pojistky). V případě více provedení produktu označuje minimální a maximální hodnoty krajních variant.

   

Hodnoty (případně rozsah) jmenovitého napětí pro které lze výrobek použít. V případě více provedení produktu označuje minimální a maximální hodnoty krajních variant.

   

Hodnoty (případně rozsah) proudu, který může výrobkem trvale procházet, nebo který mohou běžně ovládat aniž by došlo k jejich poškození. V případě více provedení produktu označuje minimální a maximální hodnoty krajních variant.

  

Hodnoty (případně rozsah) délky stonku. V případě více provedení produktu označuje minimální a maximální hodnoty krajních variant.

 

Hodnoty (případně rozsah) délky kapiláry (včetně jímky). V případě více provedení produktu označuje minimální a maximální hodnoty krajních variant.