Teploměr se spínacími kontakty DKR 250

Dvojkovový technický stonkový teploměr se spínacími kontakty DKR 250 je určen k měření teploty jako provozní teploměr k automatickému dálkovému ovládání signalizace dosažení předem nastavené teploty. DKR 250 je analogový měřicí přístroj a jednopólový mechanický spínací přístroj. Je to řízený spínač působící v závislosti na teplotě (ovládací veličinou je teplota). Zajišťuje zapínání a vypínání elektrického proudu ve fázovém vodiči elektrického obvodu.

Popis

Teploměr tvoří jeden celek. Sestává z hlavice a stonku. Osa stonku je kolmá na číselník. V čelním skle teploměruje upevněn regulační knoflík pro seřizování stavitelného ukazatele na požadovanou zapínací teplotu. V krytuhlavice z izolačního materiálu je uloženo indikační zařízení, zapínací kontaktní ústrojí s jednoduchým přerušeníma mžikovou činností a připojovací šroubové svorky. Stonek sestává ze šroubení, trubky a stahovacího šestihranus ochrannou svorkou (plochý kolík 6,3). Uvnitř trubky na konci stonku je uloženo teplotní čidlo, které současně funguje jako ovládací ústrojí kontaktního ústrojí. Pevný pohon tvoří ocelový hřídelík spojující dvojkovovou šroubovici s kontaktní ručkou.

Zapojení tep­loměru se provádí na svorkovnici umístěné v zadní části teploměru a proudová zátěž podle štítkového údaje nesmí být v žádném případě překročena. Proto se používá zapojení přes pomocné relé. Teploměry lze zabudovat jak v poloze svislé, tak vodorovné. V někte­rých případech, zejména při vyšším tlaku než 0,3 MPa na stonek teploměru nebo ve zvláštních případech zabudování teploměru, se vkládají stonky do teplomě­rových jímek s maximálním jmenovitým tlakem 0,6 MPa, zkoušených na přetlak 0,9 MPa podle ČSN 130010. Jímky jsou vždy o 5 mm delší, než stonek teploměru. Závit jímky je M 20x1,5, otvor klíče s = 24 mm. Aby údaje teploměru byly správné, je nutno při zabudování zajistit, že celý měřicí systém bude ponořen v měřené teplotě. Doporučená hloubka ponoru P je alespoň 60 mm, pro rozsah 0-350 °C minimálně 80 mm.

Teploměr DKR 250 maximální
Stavitelný ukazatel maximální je vpravo od kontaktní ručky. Při zvyšování měřené teploty se kontaktní ručka přibližuje ke stavitelnému ukazateli a při dosažení zapínací teploty (minus přítah) se kontakty sepnou.

Teploměr DKR 250 minimální
Stavitelný ukazatel minimální je vlevo od kontaktní ručky. Při snižování měřené teploty se kontaktní ručka přibližuje ke stavitelnému ukazateli a při dosažení zapínací teploty (plus přítah) se kontakty sepnou.


Teploměr DKR nesmí být použit jako bezpečnostní prvek.

Přednosti

snadná montáž
připojení zátěže přímo na síťové napětí
snadné nastavení požadované teploty
snadný a rychlý odečet teploty

Technické údaje


Varianta maximální, minimální
Maximální odchylka ±2,5 % z rozsahu stupnice
Jmenovité pracovní napětí 250 V

Minimální pracovní napětí

24 V
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Jmenovitý pracovní proud 50 mA ~
Hmotnost cca 440 g
Krytí IP 20
Připojení doporučeno použít ploché šňůry H03VH-H 2x0,5 ČSN 34 7410-5
Kategorie užití ohmická zátěž, pomocné relé
Životnost 10 000 pracovních cyklů

  Měřicí rozsah Rozsah stupnice  Hodnota dílku
Délka stonku ... L [ mm ]
ø d = 8 mm (nerezová ocel (AKVS))
100
160
250
400
-20 až +40 °C
- 30 až +50 °C 1 °C
x
x
x
x
+20 až +100  °C
0 až +120 °C 1 °C
x
x
x
x
+20 až +180 °C
0 až +200 °C 2 °C
x
x
x
x
+50 až +300 °C
0 až +350 °C 5 °C
x
x
x
x

 * Po dohodě s výrobcem je možné zhotovit také provedení s rozsahem 0 až 450 °C, nebo s délkou stonku 630 a 1000 mm (materiál ocel třídy 11, ø d = 12 mm).

Objednávání

V objednávce je nutno uvést:

typ přístroje
varianta: maximální nebo minimální
počet kusů
rozsah stupnice
délku stonku
příslušenství k teploměru: teploměrová jímka, posuvné závitové hrdlo

Rozměrové náčrty

Fotky produktu

Chcete poradit s výběrem nebo potřebujete produkt na míru? Neváhejte nás kontaktovat!